Shopping tjenester

Personlig shopping
Vi tilbyr personlig shopping hvor du kan booke tid med en av våre dyktige medarbeidere. Du kan bestille tid både i og utenfor åpningstidene.

Skreddertjenester
Vi kan gjøre tilpasninger på plagg du kjøper hos oss. Skreddertjenestene utføres av to dyktige eksterne systuer. Vi følger systuenes prisliste.

Ta kontakt med oss på telefon eller mail for henvendelser. 
Telefon: 48 09 84 22